Disseny Manual Tècnic cabals ACA (2010)
Disseny Manual Tècnic cabals ACA (2010)
Disseny Manual Tècnic cabals ACA (2010)

Manual tècnic de regulació de cabals de l’ACA

Maquetació de fitxes interactives en format PDF per a la web de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Disseny i presentació de manual tècnic amb els criteris per a la instal·lació de comptadors i mòduls limitadors de cabal en captadors per gravetat. El manual compta amb 20 pàgines mida A4, en format PDF interactiu per poder navegar pels continguts i diferents seccions. Actualment es pot trobar el manual complet a la web de l’ACA i està disponible i és consultable per a tothom.

Per a la realització d’aquest document tècnic s’ha col·laborat amb Plana Hurtós Enginyers per a la redacció i elaboració de les figures en AutoCAD.

Característiques
Manual de 20 pàgines mida A4
Format PDF interactiu

Enllaç:

Manual Complet ACA

Client: Data de Publicació: març 2010 Àrees de Treball:
Valora-ho