El disseny ens envolta, ens rodeja, ens convenç i ens atrau. Dóna forma als continguts, els fa accessibles i entenedors per a tothom, o només per a un públic determinat.

Són molts els factors que s'han de combinar de forma correcta per considerar-ne un bon disseny. Gamma cromàtica, tipografia, composició, suport o format, entre d'altres, determinen moltes vegades l'èxit en la transmissió del missatge de forma clara i directa, senzilla i entenedora.AImatge Corporativa

Mantenir una imatge corporativa ferma i coherent és molt important per a ser identificats ràpidament. El disseny de logotips, imagotips i anagrames, els fulls d'estil i l'ús correcte de gammes cromàtiques i tipografies ens ajuda a mantenir una imatge sòlida i professional que ens reconegui a l'instant.

BDisseny Gràfic sobre paper

El disseny gràfic sobre paper és una de les eines bàsiques de comunicació i ofereix un ampli ventall de possibilitats. Targetes de visita, papereria corporativa, sobres, fulls, díptics, tríptics, desplegables, cartells, pòsters, flyers, anuncis a premsa i revistes, entre d'altres, són elements de comunicació molt útils i alhora creatius, gràcies a les possibilitats que ofereixen l'ús de diferents tintes, troquels, plegats, encolats i plastificats.

Des d'aquesta vessant, Estudi FGH.net treballa amb les millors impremtes de la zona (digitals i offset) per oferir un servei complet, des de la generació de les idees a les còpies en paper, independentment de la quantitat de la tirada.

CDisseny en altres suports

Gràcies a l'ús de les darreres tècniques d'impressió, serigrafia, estampat i gravació amb làser, qualsevol disseny es pot adaptar i traslladar a múltiples materials diferents. Adhesius, imans, roba, fusta, tela, lona, cartró, vinils, plàstics de diferents tipus, metalls, etc. es poden convertir en elements i productes de comunicació i promoció. Estudi FGH.net busca sempre les millors alternatives, tant en el disseny com en els materials i les tècniques d'impressió adequades per a cada tipus de projecte.

DDisseny en Gran Format

Una forma impactant de comunicar és l'ús de pancartes, lones, plafons, exposicions i cartells de gran format. Donades les seves característiques, de mides superiors a un metre, requereixen d'unes característiques especials tant en el disseny (resolució de les imatges, cos de text, colors, etc.) com en la impressió i elecció del suport.

Estudi FGH.net té experiència en la realització d'elements de comunicació en gran format, tant per interior com per exteriors, així com en la realització de plafons per a exposicions.

ESenyalètica i Plafonatge

Elements identificatius, senyals de localització, expositors i plafons d'informació ajuden a refermar la coherència de la nostra imatge corporativa i a donar una informació a l'usuari. Des d'aquesta vessant es poden elaborar diferents elements, des de vinils adhesius per a tot tipus de superfície a senyals de fusta o plafons de plàstic i metall per a interiors i exteriors.

FIl·lustració i Imatges Digitals

Una bona imatge és capaç de transmetre un missatge de forma més ràpida i eficaç que un simple text. Així, la creació d'imatges digitals adients és un afegit molt valuós en el desenvolupament de qualsevol projecte.

Des de la il·lustració tradicional a la vectorització d'imatges, fins a la infografia en tres dimensions de personatges i entorns, Estudi FGH.net busca crear imatges de molts estils diferents que harmonitzin correctament amb tot tipus de projectes i per a tot tipus de formats (impressió, web, animació, etc).

GMaquetacions Llibres, revistes i catàlegs

El disseny de publicacions en paper necessita d'unes condicions especials donada la quantitat d'informació que contenen. A més dels textos, també s'ha de comptar amb la composició, tipografies, colors, imatges, mida de pàgina, cobertes exteriors, etc.

Estudi FGH.net desenvolupa i maqueta llibres, revistes i catàlegs en totes les seves fases. Des de la selecció de característiques (mida, número de pàgines, tintes, etc.), disseny (composició, fotografia, il·lustració, portada i contraportada, etc.), revisió de textos i continguts, fins al procés de preimpremta final i la imposició de pàgines per impressió.